Збірник містить матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Енергоефективність: наука, технології, застосування». В рамках конференції розглянуто сучасний стан та перспективи використання енергоефективних технологій, раціонального використання енергії, технології отримання енергії з відновлювальних джерел та екологічні аспекти реалізації новітніх технологій.

 

Редакційна колегія:

Ю.В. Немченко – кандидат педагогічних наук, доцент
Д.Е. Кільдеров – кандидат педагогічних наук, професор, декан Інженерно-педагогічного факультету
В.В. Шевченко - кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедрою загально-технічних дисциплін та охорони праці
Е.В. Компанець – кандидат сільськогосподарських наук, доцент (кафедра екології)
Н.М. Немченко – викладач інформатики та інформаційних технологій Боярського академічного ліцею «Гармонія» (технічний секретар)

 

Організаційний комітет висловлює подяку інформаційним партнерам конференції, які поширили інформацію про роботу конференції на сторінках своїх інформаційних ресурсів.

 

Збірник Частина 1

Збірник Частина 2