Екзаменаційні завдання складаються і перевіряються в ТестДаФ-Інституті (м. Бохум, Німеччина)