Центральний корпус
НПУ імені М. П. Драгоманова

У 1834 р. на базі трирічного педагогічного інституту при Київському університеті Св.Володимира розпочалася підготовка вчителів природознавства і географії для гімназій та повітових училищ. Пізніше, з 1859 р., в університеті на 2-річних педагогічних курсах почали готувати вчителів природознавства та географії для реальних училищ.
У 1870 р. товариство природодослідників м. Києва організувало Вищі курси з природничих наук, які згодом були перетворені у Вищі жіночі курси, де готували вчителів природознавства та географії для жіночих гімназій. Одночасно Південне географічне товариство створює географічний інститут, який готує вчителів географії та порівняльного народознавства. Згодом учителів природознавства і географії для вищих початкових і міських училищ готував учительський інститут.
У 1920 році вищезгадані навчальні заклади було реорганізовано у Київський інститут народної освіти (КІНО) імені М.П.Драгоманова, у складі якого було два факультети: шкільний і дошкільний. Шкільний факультет мав два відділення: гуманітарне і природниче.
З 1933 року в інституті відкрито хімічний, біологічний і географічний відділи, згодом реорганізовані у біологохімічний й географічний факультети, на яких працювали видатні вчені — професори О.Г.Соколовський, О.М.Русько, А.А.Жавжаров, О.Т.Діброва, В.С.Медина, М.М.Прахов.
У 1971 р. підготовку вчителів біології, хімії та географії розпочав педагогічний факультет. В його складі було створено кафедру природничих дисциплін, яку очолив професор Ф.Л.Лесик.
У 1972 р. на базі кафедри природничих дисциплін створено природничо-географічний факультет. За період існування його деканами працювали: професори С.І.Івченко, Ю.П.Ґудзь, Б.К.Гришко-Богменко. З 1999 р. факультет очолює професор В.П.Покась.
Подальший розвиток факультету пов'язаний із створенням нових кафедр і формуванням професорсько-викладацького колективу. З квітня 2004 р. природничо-географічний факультет реорганізовано в Інститут природничо-географічної освіти та екології. Директором інституту призначено професора В.П.Покася. До складу інституту, крім одинадцяти кафедр, увійшли такі підрозділи: агробіостанція "Татарка"; навчально-оздоровчі бази, Берізка , Сула .
Станом на 2004/05 навчальний рік в інституті працюють 104 штатні викладачі, з них: 12 професорів, 54 доценти, три викладачі мають звання заслуженого працівника освіти України.
В інституті різний рівень вищої освіти здобувають 1355 студентів, з них: 927 — денної форми навчання, 411 — заочної; 17 — екстернатної.
В інституті функціонують магістратура, аспірантура та докторантура.
Випускники нашого інституту забезпечують навчально-виховний процес у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах, працюють у науково-дослідних установах НАН та АПН України.
На кафедрах інституту працює 21 студентський гурток та 38 проблемних груп. Кожного року студенти інституту мають значні досягнення у Всеукраїнських студентських олімпіадах та конкурсах наукових студентських робіт. Викладачі та студенти беруть активну участь в організації і проведенні наукових конференцій і семінарів міжнародного та всеукраїнського рівнів.
В інституті значну увагу приділяється проведенню літніх навчальних практик, які студенти проходять на базі спортивно-оздоровчих таборів "Берізка" (знаходиться на правому березі Київського водосховища), "Сула" (м. Лубни Полтавської обл.), на агробіостанції "Татарка" (м. Київ), у Прикарпатті, Буковині, Закарпатті, Криму та Приазов'ї.

У січні 2016 року Інститут було переформовано у Факультет природничо-географічної освіти та екології.