logo npu                             ÐµÐ¼Ð±Ð»ÐµÐ¼Ð° ФПГОЕ 2

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА

Факультет природничо-географічної освіти та екології

01601 м.Київ-30. вул. Пирогова, 9

Телефон (044) 239-30-87

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Для залучення майбутніх абітурієнтів на навчання на факультеті природничо-географічної освіти та екології в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова

08 грудня 2018 року (субота) проводиться день відкритих дверей.

Початок о 10.00

Реєстрація майбутніх абітурієнтів з 9.00 до 10.00 (1 поверх центрального корпусу, вул. Пирогова, 9)

Учасникам Олімпіади, які набрали не менше 90% від максимально можливої кількості балів в очному турі, нараховуються додаткові бали до того з предметів сертифікату зовнішнього незалежного оцінювання, з якого він брав участь у Олімпіаді (від 15 до 20 балів) при вступі на вище зазначені спеціальності.

Додаткову інформацію можна буде отримати на сайті факультету http://www.fpgoe.npu.edu.ua

 

Факультет здійснює підготовку фахівців за спеціальностями:

1.Освітнього рівня бакалавр на основі повної загальної середньої освіти:

014.06 Середня освіта (хімія)

Освітня програма – іноземна мова

Кваліфікація – вчитель хімії, іноземної мови

014.06 Середня освіта (хімія)

Освітня програма – хімія

Кваліфікація – вчитель хімії

014.05 Середня освіта (біологія та здоров’я людини)

Освітня програма – іноземна мова

Кваліфікація – вчитель біології та здоров’я людини, іноземної мови

014.05 Середня освіта (біологія та здоров’я людини)

Освітня програма – хімія

Кваліфікація – вчитель біології та здоров’я людини, хімії

014.05 Середня освіта (біологія) – контракт

Освітня програма – іноземна мова

Кваліфікація – вчитель біології, іноземної мови

014.05 Середня освіта (біологія) – контракт

Освітня програма – хімія

Кваліфікація – вчитель біології, хімії

014.07 Середня освіта (географія)

Освітня програма – іноземна мова

Кваліфікація – вчитель географії, іноземної мови

014.07 Середня освіта (географія)

Освітня програматуристсько-краєзнавча діяльність

Кваліфікація – вчитель географії. Організатор подорожей (екскурсій)

101 Екологія

Освітня програма – екологія антропогенно змінених територій

Кваліфікація – Еколог

101 Екологія

Освітня програма – заповідна справа

Кваліфікація – Еколог

242 Туризм

Освітня програма – міжнародний туризм

Кваліфікація – менеджер туризму. Організатор туристичної і готельної діяльності

242 Туризм

Освітня програма – шкільна туристсько-краєзнавча робота

Кваліфікація – менеджер туризму. Організатор подорожей (екскурсій)

 

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти при вступі на навчання на перший курс освітнього рівня «бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти

014.05 Середня освіта

(Біологія та здоров'я людини)

1. Українська мова та література

2. Біологія

3. Хімія або математика

014.06 Середня освіта          (Хімія)

1. Українська мова та література

2. Хімія

3. Біологія або математика

014.07 Середня освіта                 (Географія)

1. Українська мова та література

2. Географія

3. Математика або іноземна мова

101 Екологія

1. Українська мова та література

2. Біологія

3. Хімія або географія

242 Туризм

1. Українська мова та література

2. Іноземна мова

3. Географія або математика

 

2.Освітнього рівня бакалавр на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (абітурієнти зараховуються на другий курс)

3.Освітнього рівня магістр на основі здобутого освітнього рівня «бакалавр» та освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»:

014.06 Середня освіта (хімія).

Кваліфікаціявикладач хімії.

014.05 Середня освіта (біологія та здоров’я людини)

Освітня програма –практична психологія

Кваліфікаціявикладач біології. Практичний психолог у закладах освіти

014.05 Середня освіта (біологія та здоров’я людини)

Освітня програма – іноземна мова

Кваліфікаціявикладач біології. Вчитель здоров’я людини. Вчитель іноземної мови

014.05 Середня освіта (біологія) – контракт

Освітня програма –практична психологія

Кваліфікаціявикладач біології. Вчитель здоров’я людини. Практичний психолог у закладах освіти

014.05 Середня освіта (біологія) – контракт

Освітня програма –практична психологія

Кваліфікаціявикладач біології. Практичний психолог у закладах освіти

014.05 Середня освіта (біологія) – контракт

Освітня програма – іноземна мова

Кваліфікаціявикладач біології. Вчитель іноземної мови

014.07 Середня освіта (географія)

Освітня програма – практична психологія

Кваліфікація – викладач географії. Практичний психолог у закладах освіти

014.07 Середня освіта (географія)

Освітня програма – іноземна мова

Кваліфікація – викладач географії. Вчитель іноземної мови

101 Екологія

Освітня програма управління екоризиками та біозахист

Кваліфікація – Експерт з екології

101 Екологія

Освітня програма – управління природоохоронною діяльністю

Кваліфікація – Експерт з екології

242 Туризм

Освітня програма –міжнароднийтуризм

Кваліфікаціяменеджер туризму. Туризмознавець

242 Туризм

Освітня програма – шкільна туристсько-краєзнавча робота

Кваліфікаціяменеджер туризму. Екскурсознавець

 

У лютому-березні 2019 року на факультеті природничо-географічної освіти та екології  буде проводитися Всеукраїнська олімпіада Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти зі спеціальностей галузі знань 01 Освіта: 014.06 Середня освіта (хімія); 014.05 Середня освіта (біологія та здоров’я людини); 014.07 Середня освіта (географія); зі спеціальності галузі знань 10 Природничі науки 101 Екологія.

Олімпіада проводиться у два тури - дистанційний (заочний) та очний.

Дистанційний тур – лютий-березень 2019 р.

Очний тур – квітень 2019 р.

 

За довідками звертатись за адресою:

НПУ імені М.П.Драгоманова (центральний корпус)

м. Київ, вул. Пирогова, 9 (ст. метро «Університет»)

Факультет природничо-географічної освіти та екології

Деканат (044) 239-30-87, 239-30-74 (кабінет 303)

Кафедра хімії                                                             тел. (044) 239-30-73

Кафедра біології                                                               (044) 239-30-47

Кафедра географії                                                            (044) 239-30-З5

Кафедра екології                                                               (044) 234-94-36

Кафедра туризму                                                              (044) 239-30-65

Кафедра іноземних мов                                                    (044) 239-30-84

Кафедра психолого-педагогічних дисциплін                   (044) 239-30-25

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ