Бакалавр

 Етапи вступної кампанії  Строки
 Початок прийому заяв та документів у паперовій або електронній формі  11 липня
 Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти і складають вступні іспити чи проходять співбесіду в НПУ імені М. П. Драгоманова  20 липня (до 18.00 години)
 Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на навчання на основі освітньо- кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра зі скороченим строком навчання  20 липня (до 18.00 години)
Закінчення прийому заяв та документів у паперовій або електронній формі від осіб, які не складають 27 липня (до 18.00 години)
Строки проведення НПУ імені М. П. Драгоманова вступних іспитів та співбесід 21 липня по 28 липня
Строки проведення НПУ імені М. П. Драгоманова фахових вступних випробувань 21 липня по 27 липня
Рейтинговий список вступників, які вступають для здобуття ступеня бакалавра, із зазначенням рекомендованих до зарахування, формується на основі конкурсного бала та пріоритетності заяв за кожним вищим навчальним закладом, ступенем, спеціальністю (спеціалізацією), з повідомленням про отримання чи неотримання вступниками права здобувати вищу освіту за кошти державного бюджету* та оприлюднюється не пізніше 01 серпня (до 12.00 години) 
Рейтинговий список вступників, які вступають на навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра зі скороченим строком навчання оприлюднюється не пізніше 01 серпня (до 12.00 години)
Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування:  
- на місця за кошти державного бюджету 05 серпня (до 18.00 години)
- на місця за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 10 серпня
Зарахування вступників до НПУ імені М. П. Драгоманова:  
- за кошти державного бюджету не пізніше 12.00 години 06 серпня
за кошти фізичних та юридичних осіб (за умови виконання набору за кошти державного бюджету за відповідною спеціальністю (спеціалізацією)) не пізніше 12 серпня

Спеціаліст, Магістр

 Етапи вступної кампанії  Строки
 Початок прийому заяв та документів  04 липня
 Закінчення прийому заяв та документів  25 липня
 Строки проведення вступних екзаменів та фахових випробувань  26 липня – 08 серпня
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 10 серпня
Термін для виконання вступниками вимог для зарахування на навчання за кошти державного бюджету не пізніше 15 серпня 18.00 год
Терміни зарахування вступників:  
за кошти державного бюджету не пізніше 16 серпня
за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 31 серпня