Вхід до електронного журналу успішності складається з 3х кроків:

1. Набираємо в адресній строці браузера 213.169.81.110

2. Вибираємо у зовнішній мережі університету "ПС-журнал успішності-WEB (для студентів)"

3. У полі авторизації набираємо прізвище і № залікової книжки.

   
© ALLROUNDER