Факультет здійснює підготовку фахівців освітнього рівня магістра основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» та освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за спеціальностями:

 

 

014.06 Середня освіта (хімія).

Кваліфікація – викладач хімії

 

014.05 Середня освіта (біологія та здоров’я людини)

Освітня програма –практична психологія

Кваліфікація– викладач біології. Практичний психолог у закладах освіти

 

014.05 Середня освіта (біологія та здоров’я людини)

Освітня програма – іноземна мова

Кваліфікація– викладач біології. Вчитель здоров’я людини. Вчитель іноземної мови

 

014.05 Середня освіта (біологія) – контракт

Освітня програма –практична психологія

Кваліфікація– викладач біології. Вчитель здоров’я людини. Практичний психолог у закладах освіти

 

014.05 Середня освіта (біологія) – контракт

Освітня програма –практична психологія

Кваліфікація– викладач біології. Практичний психолог у закладах освіти

 

014.05 Середня освіта (біологія) – контракт

Освітня програма – іноземна мова

Кваліфікація– викладач біології. Вчитель іноземної мови

 

014.07 Середня освіта (географія)

Освітня програма – практична психологія

Кваліфікація – викладач географії. Практичний психолог у закладах освіти

 

014.07 Середня освіта (географія)

Освітня програма – іноземна мова

Кваліфікація – викладач географії. Вчитель іноземної мови

 

101 Екологія

Освітня програма –управління екоризиками та біозахист    

Кваліфікація – Експерт з екології

Екологія магістратура 2

 

101 Екологія

Освітня програма – управління природоохоронною діяльністю

Кваліфікація – Експерт з екології

Екологія магістратура 2

 

242 Туризм

Освітня програма –міжнароднийтуризм

Кваліфікація – менеджер туризму. Туризмознавець

 

242 Туризм

Освітня програма – шкільна туристсько-краєзнавча робота

Кваліфікація – менеджер туризму. Екскурсознавець

 

 

Для бакалаврів, спеціалістів і магістрів інших спеціальностей - перехресна магістратура

Хімія

Хімія з ОКР Спеціаліст

Біологія

Біологія з ОКР Спеціаліст

Географія

Географія з ОКР Спеціаліст

Екологія

Екологія з ОКР Спеціаліст

Туризм

Туризм  ОКР Спеціаліст

 Код  Назва галузі знань  Код  Назва спеціальності Спеціалізація Форма навчання Предмети вступних випробувань
01  Освіта 014 Середня освіта Хімія денна, заочна фаховий іспит, іноземна мова
01  Освіта 014 Середня освіта Біологія денна, заочна фаховий іспит, іноземна мова
01  Освіта 014  Середня освіта Географія данна, заочна фаховий іспит, іноземна мова
10 Природничі науки 101 Екологія Екологія денна, заочна фаховий іспит, іноземна мова
24 Сфера обслуговування 242 Туризм Туризм денна, заочна фаховий іспит, іноземна мова
   
© ALLROUNDER