Кохання – як вода – плавке та бистре,

рве, грає, пестить, затягає й топить.

 

Леся Українка "Лісова пісня"

 

Ключовими словами конференції «Статеве виховання в Україні», що відбулася на факультеті природничо-географічної освіти та екології НПУ імені М.П. Драгоманова 29 жовтня стали: молодь, стать, секс, сексуальна культура, сексуальна освіта, статеве виховання.

Конференція проводилася за участі Асоціації сексологів і сексотерапевтів Украіни (АССУ), першої в Україні неурядової організації, яка об'єднує фахівців із різних галузей природничих і гуманітарних наук, професійний і науковий інтерес яких спрямований на вивчення і пізнання сексології як міжгалузевої науки та просвітницьку діяльність.

Захід відкрила декан ф-ту Ганна Володимирівна Турчинова, яка була і модератором заходу, наголосила, що у вирі нашого бурхливого життя сучасна молодь, на жаль, сприяє горизонтальний розвиток особистості, скерований на її самоствердження, тоді як розвиток її духовних сенсів, її духовне зростання та збагачення, формування загальнолюдських цінностей відбувається шляхом вертикального розвитку на основі християнських принципів.

Г.В. Турчинова наголосила, що зараз, на конференції, в присутніх студентах-учасниках вона бачить не тільки молодь у системі вищої освіти, а майбутніх учителів природничих дисциплін, серед яких одні вже через рік будуть працювати в школі, інші – через 3-4 роки, але зі стін Драгоманівського вишу вони вийдуть педагогами, психологами, медиками із цілим рядом відповідних якостей, які вимагатимуть виявляти свою ерудицію, набуті знання з усіх проблем, які відносяться до статі, правильно і глибоко розуміти особистісні взаємостосунки молоді, їх психологію; уміти дохідливо і без зніяковіння вести діалог про емоційно забарвлені події життя, бути комунікабельними, уміти викликати у своїх майбутніх вихованців довіру до себе;  уміти приймати без упередження сексуальність як явище. 

С.С. Стоянова-Коваль, д-р екон.н., у своїй доповіді зробила акцент на  необхідність сексуальної освіти і виховання  для протистояння усім сучасним засобам масової інформації, які прагнуть підірвати мораль молоді, розповсюдити ідеологію, в якій сексуальність з її проблемами спеціально висувається на перший план. Представники цієї ідеології свідомо розповсюджують теорії, які виправдовують сексуальну розбещеність у будь-якій формі і підтримують розпусту, знецінення кохання,  крім того, пропагують “вільну любов” та форми вільного шлюбу.

Л.М. Гридковець, к.психол.н., розкриваючи у своїй доповіді проблеми сексуальності людини, її сексуальної культури та статевої поведінки, визначила, що сексуальна поведінка молоді часто набуває ризикованих форм, оскільки нерідко супроводжується низькою культурою статевих стосунків.

С.Б. Федорець, як консультант з людської сексуальності, сімейний психолог зосередилася на обговоренні проблем статі, статевого виховання, формуванні сексуальної культури, які найбільш гостро питання хвилюють молодь.

Емоційною у своєму слові була вчителька математики О.В. Волошина, яка говорила про практичну відсутність сексуальної культури у батьків учнів сільської школи.

Професор-філософ В.Ф. Калуга після своєї доповіді «Виховання як процес гармонізації набутого у системі наявного» отримав низку запитань від студентів-учасників конференції стосовно ролі чоловіка і жінки в майбутній сім’ї чим і отримав, якщо можна так сказати, приз глядацьких симпатій.

 

Пропонуємо подивитися фотоколаж події.

 

Колаж

 

 

   
© ALLROUNDER