Чорний ІБ фото

Чорний ІБ некролог

 

ОСНОВНІ ДАТИ ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ

ІВАНА БОРИСОВИЧА ЧОРНОГО

1950 р. – закінчив 7-річну школу;

1950–1954 рр. – студент сільськогосподарського технікуму;

1954р. – працював агрономом господарства МВС СРСР у Карагандинській області;

1954–1957 рр. – служба у лавах Радянської Армії;

1957–1962 рр. – навчався у Харківському державному сільськогосподарському інституті;

1962 р. – працював агрономом відділку Федорівського цукрорадгоспу Харківської області;

1968 р. – захистив дисертацію кандидата біологічних наук “Особенности развития сеянцев персика при воздействии пониженными температурами на семена и вегетирующие растения”;

1972–1973 рр. – асистент кафедри ботаніки Київського державного педагогічного інституту імені О.М. Горького;

1972–1977 рр. – завідувач навчально-дослідною станцією “Татарка” Київського державного педагогічного інституту імені О.М. Горького;

1973–2011 рр. – старший викладач кафедри ботаніки, доцент, Член методичної ради Міністерства освіти України (секція “Біологія, хімія, географія”);

з 1976 р. – доцент кафедри ботаніки;

з 1982 р. – 2016 рр. завідувач кафедри ботаніки.

з 1984 р. – член Ради ветеранів ВВВ, Збройних сил та праці НПУ імені М. П. Драгоманова;

2002–2003 рр. – керівник робочої групи по розробці Галузевого стандарту вищої освіти з підготовки бакалаврів спеціальності “Біологія”;

2002–2012 рр. – керівник секції “Біологія, хімія, географія “Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України;

2008–2009 рр. – керівник робочої групи з розробки Галузевого стандарту вищої освіти з підготовки бакалаврів спеціальності “Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія.” Інституту природничо-географічної освіти та екології ( ІІ покоління);

2012–2013 рр. – керівник робочої групи по складанню матеріалів Акредитації спеціальностей 6.040102 Біологія*(ОКР Бакалавр), 7.04010201 Біологія* (ОКРСпеціаліст), 8.04010201 Біологія* (ОКР Магістр);

2013–2014 рр. – керівник робочої групи по розробці Галузевого стандарту вищої освіти з підготовки бакалаврів,спеціалістів та магістрів спеціальності “Біологія” (ІІІ покоління).

2016 – 2019 рр. – професор кафедри біології.

Упродовж всього періоду роботи в Університеті Іван Борисович був членом Науково-методичної експертної комісії МОН України (секція Біологія, Хімія, Географія), а з 2003 по 2012 рік – голова цієї секції. За цей період члени секції провели значну роботу попроведенню експертизи рукописів підручників, навчальних посібників, навчальних програм, акредитаційних матеріалів тощо.

Крім того, І.Б.Чорний неодноразово залучався Міністерством освіти і науки України до роботи у складі комісій по акредитації ОКР бакалавр і магістр спеціальності “Біологія” у педагогічних університетах України, до роботи у Фаховій раді МОН та в інших заходах. У восьмидесяті роки минулого століття керував опорною кафедрою ботаніки педагогічних інститутів північно-західного регіону України.

Працюючи на посаді завідувача кафедри І.Б.Чорний встановив творчі зв’язки з науковими закладами м. Києва. Щороку кафедра рекомендує до вступу в аспірантуру в наукові заклади НАН України 4-5 випускників. У цей час понад 30 випускників кафедри захистили кандидатські і докторські дисертації, працюють науковими співробітниками і на керівних посадах Інституту ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України, Національного ботанічного саду імені М.М.Гришка НАН України, Інституту фізіології рослин і генетики НАН України, Ботанічного саду імені акад. О.В.Фоміна ННЦ “Інститут біології” КНУ імені Тараса Шевченка, Національного природничого музею НАН України (ботанічний відділ), Національного еколого-натуралістичного центру МОН України та інших закладів освіти і науки.

Завдяки організаційним здібностям І.Б.Чорного цей науковий заклад став надійною базою кафедри для проведення навчальних практик студентів, лабораторних занять, виконання студентами курсових, дипломних, магістерських робіт та кандидатських дисертацій аспірантами.

У 1982—1986 роках кафедра ботаніки мала творчі зв’язки з кафедрою біології Вищого педагогічного інституту у м. Шумені Народної республіки Болгарії. Відбувався обмін викладачами, вивчався педагогічний досвід, проводились відкриті заняття. Перебуваючи у м. Шумені Іван Борисович прочитав курс лекцій з ботаніки студентам Шуменського інституту.

За сумлінне ставлення до виконання функціональних обов’язків, за високі показники у навчальній, виховній і громадській роботі І.Б.Чорний нагороджений багатьма відзнаками ректорату Університету, Міністерства освіти і науки України, Ветеранської організації м. Києва. 

svichka 4

   
© ALLROUNDER