Всеукраїнська науково-практична

інтернет-конференція з міжнародною участю

«Хімічна наука та освіта в контексті сучасних інтеграційних процесів»

 

21 жовтня 2020 року в дистанійному форматі у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова відбулась Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю «Хімічна наука та освіта в контексті сучасних інтеграційних процесів». Організаторами важливої наукової конференції виступили співробітники кафедри хімії факультету природничо-географічної освіти та екології названого університету за спільної участі у організації та підтримки Міністерства освіти та науки України, ДНУ «Інституту модернізації змісту освіти», Інституту органічної хімії НАН України, Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії імені В.П. Кухаря НАН України, Інституту хімії поверхні імені О.О. Чуйка НАН України, Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського та Бельцького державного університету імені Алеку Руссо (Республіка Молдова).

 

Робота конференції була спрямована за чотирма напрямами:

  1. Сучасні тенденції розвитку хімічної науки.
  2. Інтеграція як складова фундаментальної підготовки вчителя хімії.
  3. Інноваційні технології реалізації інтеграції у хімічній освіті.
  4. Інтеграція хімічної теорії та практики.

Упродовж роботи конференції взяли участь більше сімдесяти науковців хіміків, магістрантів і аспірантів. Окрім вищезазначених установ організаторів учасниками конференції стали науковці з Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, Національного університету «Києво-Могилянська академія», Вінницького національного технічного університету, Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Тараса Шевченка, ТОВ НВП «Укроргсинтез» (м. Чернігів), НВК «Спеціалізована школа-ліцей» № 157 м. Києва.

Всі охочі можуть ознайомитись з матеріалами конференції за посиланням.