Кафедра психолого-педагогічних дисциплін  

   

Кафедра психолого-педагогічних дисциплін

«Якщо ми будемо навчати дітей так, як ми навчали вчора, то ми вкрадемо у них завтра»

(Дж.Дьюї).

ппд-01

Кафедра психолого-педагогічних дисциплін тісно співпрацює із закладами загальної середньої освіти міста Києва та Киівської області.

З позиції педагогічного закладу вищої освіти, школа – це лабораторія, база практики для придбання та вдосконалення методичних навичок студентів, величезний полігон для наукового дослідження.

Проте, внутрішній потенціал шкіл до оновлення вичерпується як з об'єктивних так і суб'єктивних причин. Тому взаємодія із закладами вищої освіти сьогодні стає не бажанням окремих шкіл, а необхідністю для всієї системи загальної освіти.

Незважаючи на всі проблеми і труднощі сучасної школи сформувалися позитивні тенденції зближення середньої школи і вищого навчального закладу. Школа зацікавлена в збільшенні свого престижу і статусу на ринку освіти.Сьогодні ЗЗСО переходять на гуманістичний комунікаційний підхід у навчанні та вихованні.

ппд-02

21 грудня 2019 року (робоча субота) викладачі кафедри взяли активну участь у роботі педагогічної ради гімназії № 59 імені О.М. Бойченко Голосіівської міської ради у місті Києві у форматі освітньої (не)конференції EdCamp «НУШ: навчання по-новому».

Нова українська школа (НУШ) потребує нових підходів до навчання. На сучасному етапі вже неактуальним стають прості формальні знання та уміння відтворення вивченого на репродуктивному рівні.

Пріоритетом є модернізація змісту загальної середньої освіти відповідно до нової освітньої парадигми у концепції «Нової української школи» визначено запровадження нового змісту освіти, спрямованого на формування ключових компетентностей. Сьогоднішній школяр-випускник має вміти швидко адаптуватися в динамічних, соціально-економічних умовах, мати стійку мотивацію до самоосвіти та саморозвитку. Формування такого компетентнісного учня має здійснювати висококваліфікований, компетентнісно орієнтований педагог.

За мету ми поставили: ознайомити педагогічний колектив з інноваційним освітнім інструментарієм, підвищити їх професійно-кваліфікаційну майстерність, доповнити новими формами педагогічної діяльності і новими видами методичних знань, щоб учнівська молодь ліцею отримала освіту, що відповідає сучасним вимогам і стандартам, а також навички науково-дослідницької роботи. Виходячи із того, що наш професорсько-викладацький колектив готує майбутніх учителів природничого циклу до роботи в нових умовах, ми широко впроваджуємо в освітній процес інноваційні педагогічні технології.

Студенти на практичних заняттях моделюють уроки з використанням інновацій, вивчають зміст, техніку організації занять з новими прийомами, методами й формами та впровадження інноваційних елементів, механізм дії, досліджують ефективність, вплив їх та виявляють недоліки. А під час проходження педагогічних практик різних видів майбутні педагоги факультету природничо-географічної освіти та екології апробовують свої власні доробки. Маючи такий великий досвід методичної роботи у підготовці сучасного учителя, учителя нового покоління, ми прийшли поділитися з учителями.

Вчителі уважно слухали та занотовували виступ доцента кафедри Постернак Н.О. та завідувача кафедри, доцента Покась Л.А., які на майстер-класі продемонстрували механізм впровадження в освітній шкільний процес інновацій (інтерактивних прийомів та методів: ПРЕС, Мікрофон, Акваріум, Ажурна пилка, Карусель; QR-кодування, mindmapping-технологія, random, alias, mem-internet, kahoot, quizlet, classТime, mozaBook, інста-сторіс тощо) та методику їх застосування на уроках предметів природничо-географічного циклу. Потім було обговорення 9 ключових компонентів нової школи, шляхів підготовки учителя, який володіє інноваційною методикою навчання, має сформовані професійні, предметні та ключові компетентності та визначали критерії готовності учителя навчати по-новому.

Зустріч учителів та викладачів мала позитивний, умотивований результат про перспективу співпраці.

IMG 3987 1-2

14 листопада 2019 року на кафедрі  психолого-педагогічних дисциплін факультету природничо-географічної освіти та екології НПУ імені М.П. Драгоманова відбувся науково-методичний захід з теми:«Профільний рівень навчання в Новій український школі: осінні освітні зустрічі у форматі Edcamp».

До заходу долучилися науковці відділу навчання географії та економіки Інституту педагогіки НАПН України, студенти-бакалаври 4 курсу та вчителі географії Київського ліцею «Наукова зміна» - експериментального майданчика відділу та базового закладу загальної середньої освіти кафедри.

На пленарному засіданні про методичні можливості педагогічних технологій у розкритті економічного змісту географії в гімназії та ліцеї доповіла Заслужений працівник освіти, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри психолого-педагогічних дисциплін Покась Лілія Антонівна.

Про сучасне навчально-методичне забезпечення шкільної географічної освіти виступив Заслужений учитель, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри Кобернік Сергій Георгійович.

Зміст освітніх програм для курсів за вибором представила доктор педагогічних наук, професор, завідуюча відділом навчання географії та економіки Інституту педагогіки НАПН України Назаренко Тетяна Геннадіївна.

Спікерами дискусійної трибуни виступили викладачі кафедри: Орлова Ольга Володимирівна, Постернак Наталія Олександрівна, Білянська Марія Михайлівна, викладач кафедри географії Пологовська Юлія Юріївна, науковці відділу Яценко Володимир Сергійович, Надтока Віктор Олександрович та представник Інституту «Змісту модернізації шкільної освіти» Гончарова Наталія Олександрівна.

Дискусія відбувалась шляхом обміну думок та прикладами практичного впровадження сучасних технологій в освітній процес з географії. Перед науковцями постало питання щодо формування особистості вчителя нового покоління, здатного швидко реагувати на виклики суспільства.

Майстер-клас, який продемонстрували молоді учителі ліцею Кріт Наталія Василівна, Євтушенко Алла Володимирівна, Трофименко Марина Сергіївна вразили новизною, ефективністю, глибиною, доступністю подачі географічної інформації шляхом використання сучасних технологій навчання: hathoot, random, qr-code, mem egenerator, google forms, geoguessr або віртуальна екскурсія,   alias, хмара слів, пост з хештегами, інста сторіс, online seterra, mozaBook та ще ряд інших інноваційних прийомів та технік роботи з ними.

Продемострувала свій досвід роботи з педагогічними інноваціями магістр 2 року навчання Афанасьєва Вікторія: oкуляри віртуальної реальності, 3D голограми, інтерактивні карти і таблиці, інтерактивна парта, «Жива книга», 3D ручка та 3D принтер, левітрон тощо.

Виступи, презентації уроків, зміст освітніх програм курсів за вибором, спілкування з однодумцями дали змогу чіткіше усвідомити напрями наукової діяльності та спроектувати її на активне упровадження компетентнісно орієнтованого навчання економіки та географічних курсів економічного спрямування в гімназії та ліцеї в закладах загальної середньої освіти.

1  IMG-0008-2

Вже стає традицією для кафедри психолого-педагогічних дисциплін організація спільних заходів з бібліотекою НПУ імені М.П. Драгоманова.

15 травня 2019 року було проведено плановий захід навчально-наукової лабораторії інноваційних педагогічних технологій кафедри (завідувач Орлова О.В.): Освітні весняні зустрічі на тему: «Бібліотека НПУ імені М.П. Драгоманова – відкритий доступ до наукового зростання студентів».

Захід розрахований нааудиторію: бакалаври третього курсу спеціальностей «Біологія» та «Географія» факультету природничо-географічної освіти та екології.

Метою заходу було показати студентам бібліотеку як засіб навчання, який сьогодні має широкі можливості для формування наукової компетентності. Також ознайомити студентів з книжковим ресурсом для виконання кваліфікаційних робіт та написання наукових статей, продемонструвати роль і можливості окремих частин наукової бібліотеки для створення наукового продукту.

Велику подяку висловлюємо у підтримці нашої ідеї, її реалізації та співпраці з викладачами кафедри співробітникам університетської бібліотеки.

До нових освітніх зустрічей!

2  60458263 2229000617188455 5655030623706808320 n 1

3  60249851 380992825838638 7816483515398094848 n

EdCamp-1

21 листопада 2018 року на кафедрі психолого-педагогічних дисциплін відбувся захід у форматі EdCamp для бакалаврів. Зустріч перша – осіння. Тема: «Інноваційні підходи до організації позашкільної освітньої діяльності учнів».

Модератором виступила завідувач навчально-наукової лабораторії інноваційних педагогічних технологій факультету природничо-географічної освіти та екології Ольга Володимирівна Орлова.

Було запрошено завідувача кабінету екології Київського Палацу дітей та юнацтва Наталію Юріївну Моргун, яка виступила з доповіддю у супроводі з презентацією.

Бакалаври ознайомилися з методикою EdCamp як інноваційної форми організації самоосвіти, історією її виникнення, дидактичними особливостями застосування.

Учасникам захід сподобався і вони поділилися своїми враженнями, залишивши позитивні відгуки.

EdCamp-2

Більше читайте на сторінці у Фейсбуці

123

26 квітня 2018 року кафедра психолого-педагогічних дисциплін разом з кафедрою біології провели міжкафедральний науковий студентський симпозіум

Прозвучали доповіді:

1. Австралія в контексті “Біогеографії”

Серховець Л.О., Семерянин М.О., Українець В.І.(студенти 32 БП)

2. Африка – колиска людства і не тільки

L'afrique berceau de l'humanité et pas seulement (французькою мовою),

    Унікальна біота Африки

Родмологов К.Ю., Олефіренко А.М. (студенти  24 ГІ)

Прибега І.М., Стрелецька Б.В. (студенти 32 БП)

3. Мадагаскар – неповторний напівконтинет

    Madagaskar is a unique semi-continent (англійською мовою)

Вовк Я., Воробіенко А., Крамарук О. (студенти 32 БП)

4. Відомими шляхами Південної Америки

  Famous ways in South America (англійською мовою)

    Ендеміки та релікти Південної Америки

Семчук Б.В., Недбайло М.О. (студенти 24 ГІ)

Корнева І., Борозенець Д. (студенти 32 БП)

5. Подорожуємо Північною Америкою

   Traveling to North America (англійською мовою)

    Скарби тваринного і рослинного світу Північної Америки

Черняк О.Г., Сітнікова Д.Р. (студенти 24 ГІ)

Мосорук Ю.І., Стрілець І.С. (студенти 32 БП)

6. ЕКОЛОГІЧНІ ОРГАНІЗАЦІЇ СВІТУ

Кустовський Е.О.(студент 33 ЕКО)

Данильченко А.(студентка 23 ЕКО)

Наукові заходи на кафедрі 2018

На кафедрі психолого-педагогічних дисциплін на базі навчально-наукової лабораторії інноваційних педагогічних технологій в рамках днів студентської науки «Освіта та наука 2018 р.» було проведено наукові заходи:

  • Усний журнал “Невідома країна У(магістр Брюква Ю.В.)
  • Круглий стіл  «Позакласні заходи з географії в сучасній школі: теорія і практика (на прикладі 6-8 класів)»(магістри Скора Я.М., Педан С.В.)
  • Батл «Стимулювання інтересу учнів до вивчення хімії» (магістри Грищенко А.В., Шуляківська А.М., Пахомова О.В.)
  • Тренінг «Спадковість і мінливість»(магістр Самохвал В.)
  • Майстер-клас «Інноваційні технології навчання учнів біології» (магістри Деревенець Д.О., Громадська К.Є.)
  • Дискусія «Статеве виховання учнів у процесі вивчення біології: бити чи не бути?» (магістр Кулінська Н.В.)

seminar 15-03-2018 1

15 березня 2018 року кафедра психолого-педагогічних дисциплін організувала методичний семінар на тему: «Організація профільного навчання у загальноосвітній практиці: пошук, досвід».

За змістом це інтегрований семінар, який об’єднав:

- заклад вищої освіти (факультет природничо-географічної освіти та екології),

- науку (Інститут педагогіки НАПН України, відділ навчання географії та економіки) та

- заклад загальної середньої освіти (ліцей № 198 «ЕКО»).

Викладачі, науковці та вчителі обмінялися думками, досвідом, обговорили проблеми профільної школи  та намітили перспективи подальшої роботи в контексті Концепції нової української школи.

seminar 15-03-2018 2

seminar 2018-01-16 1

16 січня 2018 року кафедра психолого-педагогічних дисциплін взяла активну участь у методичному семінарі «Використання можливостей сучасних смартфонів для проведення досліджень» в рамках заходу «День кафедри в бібліотеці». Активну участь взяли у семінарі викладачі кафедри географії.

Учасники заходу дізналися про:

− пошук наукових журналів та книг в електронному форматі;

− спеціалізованих додатків у GooglePlay, або AppStore;

− періодичні видання та робота з RSS readers (Feedly, DiggReader, FeedreaderOnline, CommaFeed, FlowReader, Inoreader);

− використання сервісів Pocket, Readability, або Instapaper;

− програми для управління бібліографічною інформацією;

− сервіси для відслідковування відгуків про опубліковану роботу та багато іншого.

Проводили семінар – директор бібліотеки НПУ імені М.П. Драгоманова, кандидат педагогічних наук, Савенкова Людмила Василівна і заступник директора бібліотеки Юрєєва Анна Петрівна

seminar 2018-01-16 1 2

seminar 2018-01-16 1 3

Seminar Multimedia metodyka 2018-01-10 1

10 січня 2018 року на кафедрі психолого-педагогічних дисциплін відбувся плановий навчально-методичний семінар «Використання мультимедійних презентацій та сучасних ІКТ у навчальному процесі з дисциплін кафедри» у форматі workshop.

Викладачі кафедри поділилися власним досвідом, обговорили переваги й недоліки використання ІКТ та презентацій у навчальному процесі. У другій частині семінару було проведено майстер-клас по створенню Google-Room для зворотного зв’язку (Feedback) між викладачем та студентами.

Seminar Multimedia metodyka 2018-01-10 2

seminar IMG 0913

13 листопада 2017 року кафедра психолого-педагогічних дисциплін приєдналася до участі в методологічному семінарі «Можливості використання платформи WEBofScience для науковця», яку організували працівники наукової бібліотеки НПУ імені М.П. Драгоманова.

Перед учасниками семінару виступила кандидат біологічних наук, Тихонкова Ірина, акаунт менеджер, яка розповіла про компанію ClarivateAnalytics в Україні, продемонструвала можливості підвищення наукового рівня, поділилася досвідом як знайти якісні, актуальні публікації за Вашою темою, вибором бізнес-моделі наукового зарубіжного видання, озвучила вимоги оформлення статті певного видання, критерії відбору статей, чи можна вберегтися від хижацьких видань і як не загубитися в світі науковців.

seminar IMG 0915

На семінарі виступив проректор з наукової роботи, професор кафедри математичного аналізу та диференціальних рівнянь, доктор фізико-математичних наук, професор Торбін Г.М., який розповів про допомогу, яку ректорат надав бібліотеці НПУ імені М.П. Драгоманова щодо використання платформи WEBofScience, про важливість доступу до неї для науковців-драгоманівців.

konftrencia 2017 10-24 1

Завідуюча навчально-наукової лабораторії інноваційних педагогічних технологій Орлова Ольга Володимирівна взяла активну участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Науково-методичні засади створення інноваційної моделі STEM-освіти в Україні» (24 жовтня 2017 року).

konftrencia 2017 10-24 2

 

konftrencia 2017 10-24 3

 

 

 

Кафедра психолого-педагогічних дисциплін стала учасником Міжнародної науково-методичної конференції «Нові концепції викладання у світлі інноваційних досягнень європейської дидактики вищої школи»

IMG 0912

Дочірні категорії

   
© ALLROUNDER