Завідувач кафедри,

професор Обозний В.В.

 Кафедра туризму, яку створено у 2009 році, є єдиною у структурі педагогічних вищих навчальних закладів України, що здійснює підготовку майбутніх менеджерів туризму з спеціальностей   «Туризмознавство», «Туризм» та краєзнавчо-туристську підготовку педагогічних фахівців з спеціальності «Географія».    

Навчальний процес забезпечують 11 співробітників (доктори наук: Обозний В.В., кандидати наук: Борисова О.В., Головко Л.В., Кравченко А.В., Романенко О.В., Шпильовий І.М., викладачі: Бартош Л.П., Головко В.В., Протоцька Ю.П., Цвігун В.М., працівники лабораторії: Герасимчук Л.В., Грибенюкова В.О.).

Використовуючи переваги перебування у структурі педагогічного вищого навчального закладу, кафедра туризму на ринку освітньо-професійних послуг спрямовує свою діяльність на підготовку туристських кадрів   для розвитку туризму у внутрішніх регіонах України із залученням загальноосвітніх навчальних закладів, зокрема здійснює   підготовку   фахівців, здатних моделювати туристський бізнес на конкретній території і сприяти розгортанню краєзнавчо-туристської діяльності в сільських регіонах, орієнтованої на розвиток місцевого туризму.

  

                    Навчання в аудиторії та в умовах польової практики

Заняття з туризму

 

                                  Доповідь на студентській конференції     

       Кафедра туризму у 2012-2016 роках розробляє чотири взаємопов’язані проекти   (освітньо-профорієнтаційний   проект «Навчання і пошуково-дослідницька робота в Малій академії наук»; організаційно-дослідницький проект «Становлення та розвиток Науково-навчального центру «Синевир»; науково-дослідницький проект «Теоретичні   та методичні засади ступеневої педагогічної підготовки магістрів   туризму в умовах педагогічного університету (у форматі Болонського процесу)»; науково-дослідницький проект «Поєднана підготовка педагогічних та туристських кадрів»), виконання яких спрямовано на створення інтегративної   інноваційної системи професійної підготовки майбутніх менеджерів туризму в умовах педагогічного вищого навчального закладу.      

     У співдружності з вчителями київських загальноосвітніх закладів, педагогами Київської МАН   кафедра туризму проводить з учнями 9-11 класів м. Києва навчальні заняття та здійснює їх консультування щодо підготовки пошуково-дослідницьких робіт.   Використовується розроблена і апробована організаційно-методична система пошуку, навчання і професійної орієнтації здібної учнівської молоді в системі МАН.

 

Конкурс-захист пошуково-дослідницьких робіт учнями-членами МАН

     Здійснюючи пошук свого місця на ринку освітньо-професійних послуг та використовуючи переваги перебування у структурі педагогічного вищого навчального закладу, кафедра туризму спрямовує свою діяльність на підготовку туристських і педагогічних кадрів, здатних моделювати туристський бізнес на конкретній території і сприяти розгортанню краєзнавчо-туристської діяльності в сільських регіонах, орієнтованої на розвиток місцевого туризму.

     Відповідно до тенденції поєднання наукових досліджень з освітньою та господарською практикою, кафедра туризму за послідовними етапами (створення, освоєння і реалізації нової   ідеї у конкретний результат) удосконалює існуючі і створює нові навчальні технології, зокрема: технологію підготовки менеджера туризму на основі моделювання навчально-професійного середовища самореалізації майбутніх фахівців та систему підготовки викладача   до індивідуального проектування навчальної технології. З цією метою   кафедра туризму   бере активну участь у розбудові науково-навчальної і оздоровчо-туристичної бази університету на території Національного природного парку «Синевир» (Міжгірський район Закарпатської області).

 

Під час виробничої практики в ННЦ «Синевир»

     Кафедра туризму підтримує зв’язки   з   навчальним закладами, установами та організаціями за напрямами: підготовка кадрів для сфери туризму; розвиток регіонального туризму та краєзнавства; дослідження проблем розвитку туристського бізнесу; розвиток шкільного та спортивного туризму;   організація навчально-технологічної практики в туристських фірмах; розвиток шкільної туристсько-краєзнавчої роботи та становлення системи пошуку, навчання та профорієнтації здібної учнівської молоді.