Меню подій  

   

«Якщо ми будемо навчати дітей так, як ми навчали вчора, то ми вкрадемо у них завтра»

(Дж.Дьюї).

ппд-01

Кафедра психолого-педагогічних дисциплін тісно співпрацює із закладами загальної середньої освіти міста Києва та Киівської області.

З позиції педагогічного закладу вищої освіти, школа – це лабораторія, база практики для придбання та вдосконалення методичних навичок студентів, величезний полігон для наукового дослідження.

Проте, внутрішній потенціал шкіл до оновлення вичерпується як з об'єктивних так і суб'єктивних причин. Тому взаємодія із закладами вищої освіти сьогодні стає не бажанням окремих шкіл, а необхідністю для всієї системи загальної освіти.

Незважаючи на всі проблеми і труднощі сучасної школи сформувалися позитивні тенденції зближення середньої школи і вищого навчального закладу. Школа зацікавлена в збільшенні свого престижу і статусу на ринку освіти.Сьогодні ЗЗСО переходять на гуманістичний комунікаційний підхід у навчанні та вихованні.

ппд-02

21 грудня 2019 року (робоча субота) викладачі кафедри взяли активну участь у роботі педагогічної ради гімназії № 59 імені О.М. Бойченко Голосіівської міської ради у місті Києві у форматі освітньої (не)конференції EdCamp «НУШ: навчання по-новому».

Нова українська школа (НУШ) потребує нових підходів до навчання. На сучасному етапі вже неактуальним стають прості формальні знання та уміння відтворення вивченого на репродуктивному рівні.

Пріоритетом є модернізація змісту загальної середньої освіти відповідно до нової освітньої парадигми у концепції «Нової української школи» визначено запровадження нового змісту освіти, спрямованого на формування ключових компетентностей. Сьогоднішній школяр-випускник має вміти швидко адаптуватися в динамічних, соціально-економічних умовах, мати стійку мотивацію до самоосвіти та саморозвитку. Формування такого компетентнісного учня має здійснювати висококваліфікований, компетентнісно орієнтований педагог.

За мету ми поставили: ознайомити педагогічний колектив з інноваційним освітнім інструментарієм, підвищити їх професійно-кваліфікаційну майстерність, доповнити новими формами педагогічної діяльності і новими видами методичних знань, щоб учнівська молодь ліцею отримала освіту, що відповідає сучасним вимогам і стандартам, а також навички науково-дослідницької роботи. Виходячи із того, що наш професорсько-викладацький колектив готує майбутніх учителів природничого циклу до роботи в нових умовах, ми широко впроваджуємо в освітній процес інноваційні педагогічні технології.

Студенти на практичних заняттях моделюють уроки з використанням інновацій, вивчають зміст, техніку організації занять з новими прийомами, методами й формами та впровадження інноваційних елементів, механізм дії, досліджують ефективність, вплив їх та виявляють недоліки. А під час проходження педагогічних практик різних видів майбутні педагоги факультету природничо-географічної освіти та екології апробовують свої власні доробки. Маючи такий великий досвід методичної роботи у підготовці сучасного учителя, учителя нового покоління, ми прийшли поділитися з учителями.

Вчителі уважно слухали та занотовували виступ доцента кафедри Постернак Н.О. та завідувача кафедри, доцента Покась Л.А., які на майстер-класі продемонстрували механізм впровадження в освітній шкільний процес інновацій (інтерактивних прийомів та методів: ПРЕС, Мікрофон, Акваріум, Ажурна пилка, Карусель; QR-кодування, mindmapping-технологія, random, alias, mem-internet, kahoot, quizlet, classТime, mozaBook, інста-сторіс тощо) та методику їх застосування на уроках предметів природничо-географічного циклу. Потім було обговорення 9 ключових компонентів нової школи, шляхів підготовки учителя, який володіє інноваційною методикою навчання, має сформовані професійні, предметні та ключові компетентності та визначали критерії готовності учителя навчати по-новому.

Зустріч учителів та викладачів мала позитивний, умотивований результат про перспективу співпраці.

   
© ALLROUNDER