ФОТО

ПРО КАФЕДРУ

Свої витоки кафедра туризму бере з 10 липня 1993 року, коли за наказом ректора університету на базі кафедр фізичної географії та економічної і соціальної географії природничо-географічного факультету була створена кафедра географії України та краєзнавства. Першим завідувачем кафедри був кандидат географічних наук, доцент Ковтун В. В. (1993–2009 рр.). У 2003 році на факультеті була відкрита спеціальність «Туризм», підготовка фахівців з якої проводилась на кафедрі географії України та краєзнавства. У зв’язку з цим у 2007 році кафедру географії України та краєзнавства було перейменовано на кафедру географії України та туризму, а з 2009 року – кафедру туризму. З 2009 до 2020 року кафедру очолював доктор педагогічних наук, професор Обозний В. В., а з жовтня 2020 року завідувачем кафедри є кандидат економічних наук, доцент Кравченко А.В.

У складі кафедри працює 5 штатних співробітників та 2 сумісники, з них – 1 доктор наук, професор, 3 кандидати наук, доценти; 1 кандидат наук, старший викладач; 1 кандидат наук, асистент; 1 старший викладач.

Кафедра туризму здійснює підготовку зі спеціальності 242 «Туризм» освітніх рівнів:

- бакалавр за освітньо-професійною програмою «Туризм»

- магістр за освітньо-професійною програмою «Туризм»

 

Пріоритетними завданнями кафедри є:

- підвищення рівня прикладних наукових досліджень, посилення інтеграційних процесів вищої світи з науково-дослідною роботою та впровадження у навчально-виховний процес ефективних технологій, розширення участі студентів у науково-дослідницькій роботі;

- підготовка туристських кадрів для розвитку туризму у регіонах України;

- професійна підготовка фахівців, здатних моделювати туристський бізнес на конкретній території і сприяти розгортанню в сільських регіонах краєзнавчо-туристської діяльності, орієнтованої на розвиток місцевого туризму.

Детальніше >

 

СКЛАД КАФЕДРИ

 

КРАВЧЕНКО Алла Володимирівна

Науковий ступінь, вчене звання

кандидат економічних наук, в.о. завідувача кафедри туризму

a.v.kravchenko@npu.edu.ua

Детальніше >

 


БОРИСОВА Оксана Володимирівна

Науковий ступінь, вчене звання
кандидат  географічних наук,  доцент кафедри туризму

o.v.borysova@npu.edu.ua

Детальніше >

 

 


БИКОВА Марія Дмитрівна

Науковий ступінь, вчене звання
кандидат географічних наук, викладач кафедри  туризму

m.d.bykova@npu.edu.ua

Детальніше >

 


ГОЛОВКО Вадим Віталійович

Науковий ступінь, вчене звання

старший викладач кафедри туризму

v.v.holovko@npu.edu.ua

Детальніше >

 


РОМАНЕНКО Олександр Володимирович

Науковий ступінь, вчене звання

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри туризму

o.v.romanenko@npu.edu.ua

Детальніше >

 


БОЙКО Володимир Володимирович

Науковий ступінь, вчене звання

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри туризму

volodymyr.boiko@ukr.net

Детальніше >

 

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ

Проєкт ОП 2020 Туризм бакалавр

Пропозиції і побажання надсилати на пошту кафедри туризму kafedratour@ukr.net

РОБОТА ІЗ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ

Відповідальні за контакти зі стейкхолдерами

Кравченко Алла Володимирівна, к. екон. н., доц., 
   
Головко Вадим Віталійович, старший викладач
 

Стейкхолдери:

- Благодійна організація "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "БЕРЕМИЦЬКЕ БІОСФЕРА"

- Туристичний комплекс «Світанок Мрії»

- ТОВ «ФОР ГЕЙТС КРУЇЗИ»

- Київський національний університет ім. Т.Г.Шевченка

Детальніше >

 

Програма опитування стейкхолдерів на 2021 рік

 

ПРОТОКОЛИ зустрічі викладачів кафедри туризму НПУ імені М.П. Драгоманова зі стейкхолдерами

ПРОТОКОЛ №9 2019 стейкхолдери кафедра туризму >

ПРОТОКОЛ №4 2020 стейкхолдери кафедра туризму >