2

З березня 2019 року в структурі кафедри іноземних мов факультету природничо-географічної освіти та екології розпочала роботу навчально – науково - методична лабораторія SMaRT.

 

Лабораторія виконуватиме наступні функції:

1. Отримання нових знань та підвищення методологічного рівня викладачів кафедри іноземних мов, реалізація їх творчого потенціалу.

2. Сприяння підвищенню якості підготовки фахівців: бакалаврів, магістрів та аспірантів зі спеціальності та спеціалізації Іноземна Мова.

3. Мовна та мовленнєва підготовка викладачів та молодих вчених факультету.

4. Постановка і вирішення актуальних проблем викладання іноземної мови на основі міждисциплінарних зв’язків.

5. Розробка необхідних для навчального процесу науково-методичних матеріалів відповідно до актуальних та перспективних напрямів навчальних та наукових робіт Університету.

6. Організація та участь в навчально-методичних конгресах, науково-практичних конференціях, навчально-методичних вебінарах, семінарах, тренінгах, презентаціях, круглих столах викладачів кафедри та студентів, аспірантів університету.