Завідувач кафедри кандидат географічних наук, доцент

Міхелі Сергій Володимирович

тел. (044) 239-30-83

 

Кафедра фізичної географії була створена у червні 1975 р. в результаті поділу кафедри географії на кафедри фізичної та економічної географії. Першим завідувачем став доктор географічних наук, професор І.П. Половина, який керував кафедрою з 1975 по 1995 рр. До складу кафедри увійшли молоді науковці, кандидати географічних та геолого-мінералогічних наук, які прийшли із Гідрометеорологічного науково-дослідного інституту, Інституту геологічних наук АН України, Сектору географії АН України: Г.І. Воронова, В.А. Дубняк, Н.І. Кононенко, М.Ю. Кулаківська, В.О. Міщенко, В.Г.Чирка та ін. У 1995 – 1999 рр. кафедру очолював кандидат географічних наук, доцент В.Ю. Пестушко. З 1999 по 2005 рр. завідувачем кафедри був кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент В.Г. Чирка. У 2005 – 2006 рр. обов’язки завідувача кафедри виконував кандидат географічних наук, доцент Г.Д. Проценко. З 2006 р. кафедру очолює кандидат географічних наук, доцент С.В. Міхелі. Сьогодні склад кафедри налічує одного професора, доктора географічних наук, трьох доцентів, кандидатів географічних наук, одного викладача без наукового ступеня, одного лаборанта.

          

    к.г.н, доц. Винарчук                      к.г.н, доц. Сілецький 

Винарчук Ольга Олександрівна              Юрій Андрійович

           

       викл. Саченко                       лаборант, магістр географії

     Оксана Миколаївна                Бовсунівська ВеронікаВікторівна

Кафедра здійснює підготовку фахівців освітнього рівня «бакалавр», «спеціаліст» і «магістр» за напрямом 040104 – «Географія» денної і заочної форми навчання за спеціальностями «Географія і практична психологія» і «Географія та іноземна мова». У навчально-виховному процесі широко використовуються інноваційні та інтерактивні технології, які сприяють підвищенню якісного рівня підготовки майбутніх вчителів.

Кафедра забезпечує викладання 19 навчальних нормативних і варіативних (за вибором університета і студента) дисциплін, зокрема: «Загальне землезнавство», «Геологія», «Картографія з основами топографії», «Гідрологія», «Геоморфологія», «Геоінформаційні технології в географіїГ, «Основи ландшафтознавства», «Фізична географія України», «Фізична географія материків і океанів», «Взаємодія суспільства і природи», «Загальні географічні закономірності Землі» та ін. Більшість навчальних дисциплін забезпечені навчальною і навчально-методичною літературою, підготовленою викладачами кафедри.

     

    

Значну увагу кафедра приділяє організації і проведенню навчальних польових практик для студентів денної і заочної форм навчання з картографії з основами топографії, метеорології і кліматології, геоморфології, гідрології, ландшафтознавства. Польові практики проводяться у Києві та його околицях, а також навчально-оздоровчих базах «Сула» (м. Лубни, Полтавська область) і «Синевир» (с. Колочава, Закарпатська область, Національний природний парк «Синевир»).

 

Навчально-оздоровча база «Сула» (м.Лубни, Полтавська обл.)

 

Навчально-оздоровча база «Синевир»

(с.Колочава, Закарпатської обл.)

м.Київ, Дніпровський р-н, оз. Райдужне, навчальна практика з гідрології

 Методист – доц. Винарчук О.О.

База «Сула», практика з ландшафтознавства, під час польового маршруту

Методист – доц. Міхелі С.В.

База «Сула», комплексна характеристика ландшафтного урочища балка

 Методист – доц. Міхелі С.В.

База «Синевир», вимірювання глибини річки

 Методист – доц. Винарчук О.О.

База «Синевир», опис джерела Боркут

 Методист – доц. Винарчук О.О.

  

Велика увага приділяється створенню підручників для загальноосвітніх навчальних закладів України. У 2006 і 2007 рр. підручники із «Загальної географії» для 6 класу і «Географія материків і океанів» для 7 класу за авторством В.М.Бойко і С.В.Міхелі стали переможцями Всеукраїнського конкурсу підручників для загальноосвітньої школи Міністерства освіти і науки України.

                   

У 2014 і 2015 рр. нові, перероблені і доповнені у відповідністю із новою навчальною програмою, видання цих підручників знову стали переможцями Всеукраїнського конкурсу підручників для загальноосвітньої школи Міністерства освіти і науки України.

                   

Підручники для 6 і 7 класів були видані п’ятьма мовами національних меншин України: молдавською, польською, російською, румунською та угорською.

                 

Кафедра фізичної географії проводить і значну наукову роботу. У відповідності із темою «Науково-методичне забезпечення фізико-географічних навчальних дисциплін» (науковий напрям «Зміст, форми, методи і засоби фахової підготовки вчителів») досліджувались науково-методичні і психолого-педагогічні проблеми змісту, форм, методів і засобів навчання, засоби діагностики навчальних досягнень студентів. Основними результатами стали підготовка і видання електронного навчального посібника з дистанційного курсу «Основи природознавства: землезнавство» (ст. викл. Т.С.Сергієнко), навчальних посібників «Землезнавство» (ст. викл. Т.С.Сергієнко, викл. О.М.Саченко), робочі зошити для лабораторних робіт з курсів метеорологія і кліматологія (доц. О.О.Винарчук), гідрологія (доц. О.О.Винарчук), геоінформаційні технології в географії (доц. Ю.А.Сілецький), щоденники польової практики з гідрології (доц. О.О.Винарчук) і ландшафтознавства (доц. С.В.Міхелі) та ін. 

  

У відповідності із темою «Історія становлення і розвитку ландшафтознавства в Україні» (науковий напрям «Проблеми природничо-математичних наук») досліджувались витоки, передумови і обставини зародження, а також історія становлення, утвердження і сталого розвитку вчення про ландшафт в Україні. Розроблена теорія і методика дослідження історії розвитку вітчизняного ландшафтознавства, створена періодизація історії розвитку вітчизняного ландшафтознавства, описана історія розвитку вітчизняного ландшафтознавства у період 1805 – 2010 рр. Основні результати доповідались на численних наукових конференціях і з’їздах Українського географічного товариства та були опубліковані у монографії «Українське ландшафтознавство: витоки, становлення, сучасний стан» (доц. С.В.Міхелі).

 


На кафедрі працюють студентські проблемні групи з метеорології, кліматології і гідрології (наук. кер. доц. О.О.Винарчук), геології і геоморфології (наук. кер. доц. Ю.А.Сілецький), фізичної географії і ландшафтознавства (наук. кер. доц. Міхелі). Студентські наукові роботи, виконані на кафедрі, здобували призові місця на загальноукраїнських конкурсах. Студенти ставали переможцями і призерами Всеукраїнських студентських географічних олімпіад.