Архів конференцій

2018 11 28 Baner Energy

Для викладачів, аспірантів і студентів НПУ імені М.П.Драгоманова участь у

Всеукраїнській науково-практичній Інтернет конференції

безкоштовна за умови отримання тільки електронної версіїї матеріалів конференції.

 

Інформаційний лист

 

Збірник матеріалів конференції 2018

 

 Екологічні наслідки військової діяльності 2018-04-17-18

Тези доповідей Науково-практичної конференції
"Екологічні наслідки військових дій", 
яка відбулася 17-18 квітня 2018 року
(кафедра екології)
 

завантажити збірник

konferenciia 30-31-10-2017          konferenciia 30-31-10-20172

Конференція «НОВІ КОНЦЕПЦІЇ ВИКЛАДАННЯ У СВІТЛІ ІННОВАЦІЙНИХ ДОСЯГНЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ДИДАКТИКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ» 30-31.10.2017

Детальніше: Конференція «НОВІ КОНЦЕПЦІЇ ВИКЛАДАННЯ» 30-31.10.2017

6 квітня 2017 року відбулася конференція «Екологізація антропогенно трансформованих територій», яка проводилася в приміщенні Національного музею Чорнобиля.

Від приймаючої сторони конференцію відкрила Олександра Супрунчук – зав. сектором з наукової освітньої роботи Національного музею Чорнобилю.  

Конференция 6 апреля 2017-4-Олександра Супрунчук

 Від кафедри екології нашого факультету конференцію очолила завідувач кафедри д.б.н., професор Наталія Олексіївна Волошина.

Конференция 6 апреля 2017-7-Наталія Волошина


На конференції виступили:

1. Студентка 2 МЕКО групи (нині магістр екології) Скрипка Анастасія з доповіддю «Екологічні підходи щодо мінімізації рівня радіаційного забруднення ґрунтів сільськогосподарського призначення» (Науковий керівник д.б.н., професор Волошина Н.О.)

Конференция 6 апреля 2017-12-Скрипка Анастасія

2. Студент 53 ЕКО групи Головко Максим з доповіддю «Особливості реабілітації забруднених радіонуклідами лісів і використання продукції лісового господарства» (Науковий керівник д.б.н., професор Волошина Н.О.)

Конференция 6 апреля 2017-21-Головко Максим

3. Студент 53 ЕКО групи Роговий Ярослав з доповіддю «Утилізація відходів в Україні (радіоактивні відходи)» (Науковий керівник к.с.-г.н., доцент Компанець Е.В.)

Конференция 6 апреля 2017-29-Роговий Ярослав

4. Студентка 43 ЕКО групи Остапчук Ольга з доповіддю «Екологозалежні закономірності формування патологій серед дитячого населення міста Червонограду» (Науковий керівник д.б.н., професор Волошина Н.О.)

Конференция 6 апреля 2017-32-Остапчук Ольга

В роботі конференції прийняли активну участь викладачі кафедри екології, студенти-екологи 1-5 курсів, магістри-екологи нашого факультету, а також студенти 2 курсу (202а група) факультету іноземної філології, які теж зацікавилися питаннями, що були винесені в тематику конференції.

Конференция 6 апреля 2017-30-викладачі студенти

Конференция 6 апреля 2017-25-студенти

З заключним словом виступила заступник директора Національного музею Чорнобиля з наукової роботи Анна Віталіївна Ковалевська. Вона високо оцінила підготовку і доповіді наших студентів та висловила готовність до продовження взаємної співпраці.

Конференция 6 апреля 2017-36-Анна Ковалевська

Для студентів і викладачів була проведена пізнавальна екскурсія по залах музею.

Висловлюємо окрему подяку співробітникам Національного музею Чорнобиля за чудову підготовку до конференції, цікаву екскурсію і за представлені фотоматеріали.

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ НАУКА ТЕХНОЛОГІЇ ЗАСТОСУВАННЯ

Всеукраїнська науково-практична Інтернет конференція:

«ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ: НАУКА, ТЕХНОЛОГІЇ, ЗАСТОСУВАННЯ» 

 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції: «ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ: НАУКА, ТЕХНОЛОГІЇ, ЗАСТОСУВАННЯ» яка відбудеться 29 листопада 2017 року.

 

Метою конференції є обговорення актуальних проблем, пов’язаних з реалізацією енергоефективних технологій в Україні, та пошук оптимальних шляхів їх вирішення, обмін дослідницьким і практичним досвідом, публікація результатів наукових досліджень.

   До участі в конференції запрошуються науковці, викладачі вищих навчальних за-кладів, представники ділових кіл, аспіранти, здобувачі, студенти.

 

Основні напрями роботи конференції:

міжнародний досвід науково-технологічних досліджень та результати впрова-дження енергоефективних технологій;

державні програми енергомодернізації та особливості її реалізації в Україні;

енергоаудит промислових та житлових приміщень. Заходи з енергомодернізації;

енергобезпека та антикризова діяльність підприємств, установ і приватних гос-подарств;

відновлювальні (альтернативні) джерела енергопостачання;

просвітницька діяльність у навчальних закладах з проблем енергоефективності.

   

Метою конференції є обговорення актуальних проблем, пов’язаних з реалізацією енергоефективних технологій в Україні, та пошук оптимальних шляхів їх вирішення, обмін дослідницьким і практичним досвідом, публікація результатів наукових досліджень.

   До участі в конференції запрошуються науковці, викладачі вищих навчальних закладів, представники ділових кіл, аспіранти, здобувачі, студенти.

 

 

Для викладачів, аспірантів і студентів НПУ імені М.П.Драгоманова участь у

Всеукраїнській науково-практичній Інтернет конференції

безкоштовна за умови отримання тільки електронної версіїї матеріалів конференції.

 

Інформаційний лист

Сайт

освіта і наука 2017

 Вимоги до оформлення тез конференції «Освіта і наука – 2017»

Завантажити

   
© ALLROUNDER