емблема ФПГОЕ 2                                                     

Факультет природничо-географічної освіти та екології НПУ імені М.П.Драгоманова здійснює підготовку фахівців за спеціальностями:

  1. Освітнього рівня бакалавр на основі повної загальної середньої освіти:
  2. Освітнього рівня бакалавр на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (абітурієнти зараховуються на другий курс)
  3. Освітнього рівня магістр на основі здобутого освітнього рівня «бакалавр» та освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»:

014.05 Середня освіта (біологія)

Спеціалізація –валеологія / організація еколого-натуралістичної роботи

Кваліфікація – бакалавр освіти (біологія), вчитель біології. Педагог – валеолог / Організатор еколого-натуралістичної роботи з дітьми

014.06 Середня освіта (хімія).

Спеціалізація –основи фармацевтичної хімії / основи екологічної хімії

Кваліфікація  - бакалавр освіти (хімія), вчитель хімії. Хімік лаборант

014.07 Середня освіта (географія)

Додаткова спеціальність – середня освіта (мова і література: англійська, німецька, французька) / спеціалізація –міжнародний туризм

Кваліфікація – бакалавр освіти (географія), вчитель географії, іноземної мови / Фахівець з туристичного обслуговування

101 Екологія

Спеціалізація – екологія антропогенно змінених територій / заповідна справа

Кваліфікація – бакалавр екології. Еколог. Організатор природокористування / Експерт екології

242 Міжнародний туризм

Спеціалізація –міжнароднийтуризм / шкільна туристсько-краєзнавча робота

Кваліфікація – бакалавр туризму, менеджер туризму. Організатор туристичної і готельної діяльності / Організатор подорожей (екскурсій)

 

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти при вступі на навчання на перший курс освітнього рівня «бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти

 

014.05 Середня освіта (Біологія)

1. Українська мова та література

2. Біологія

3. Хімія або математика

014.06 Середня освіта (Хімія)

1. Українська мова та література

2. Хімія

3. Біологія або математика

014.07 Середня освіта (Географія)

1. Українська мова та література

2. Географія

3. Математика або іноземна мова

101 Екологія

1. Українська мова та література

2. Біологія

3. Хімія або географія

242 Туризм

1. Українська мова та література

2. Іноземна мова

3. Географія або математика

 

014.05 Середня освіта (біологія)

Спеціалізація –валеологія / організація еколого-натуралістичної роботи

Кваліфікація магістр освіти (біологія), викладач біології. Педагог-валеолог / Організатор еколого-натуралістичної роботи з дітьми

014.06 Середня освіта (хімія).

Спеціалізація –основи фармацевтичної хімії / основи екологічної хімії

Кваліфікаціямагістр освіти (хімія), викладач хімії. Лаборант наукового підрозділу / Лаборант (освіта)

014.07 Середня освіта (географія)

Додаткова спеціальність – середня освіта (мова і література: англійська, німецька, французька) / спеціалізація –міжнародний туризм

Кваліфікація – магістр освіти (географія), викладач географії, вчитель іноземної мови / Туризмознавець

101 Екологія

Спеціалізація –управління в природоохоронній діяльності / біозахист та управління біоризиками

Кваліфікація – магістр екології. Еколог. Експерт з екології.

242 Міжнародний туризм

Спеціалізація –міжнароднийтуризм / шкільна туристсько-краєзнавча робота

Кваліфікаціямагістр туризму, менеджер з туризму. Туризмознавець / Екскурсознавець

За довідками звертатись за адресою:

НПУ імені М.П.Драгоманова (центральний корпус)

м. Київ, вул. Пирогова, 9 (ст. метро «Університет»)

Факультет природничо-географічної освіти та екології

Деканат  (044) 239-30-87, 239-30-74 (кабінет 301)

Кафедра хімії

Кафедра біології

Кафедра географії

Кафедра екології

Кафедра туризму

Кафедра іноземних мов

Кафедра психолого-педагогічних дисциплін

(044) 239-30-73

(044) 239-30-47

(044) 239-30-З5

(044) 234-94-36

(044) 239-30-65

(044) 239-30-84

(044) 239-30-25