Базова кафедра

Аспірантура
 (напрямки, шифри та назви спеціальності)
Психолого-педагогічних дисциплін 13.00.02 - Теорія та методика навчання (біології, хімії, географії)
Біології 03.00.05 - Ботаніка
Біології 03.00.13 - Фізіологія людини і тварин
Географії 11.00.02 - Економіча і соціальна географія
Географії 11.00.01 - Фізична географія, геофізика і геохімія, ландшафтознавство
Екології 03.00.16 - Екологія

Для вступу до аспірантури подаються документи:
1. Заява на ім‘я ректора університету.
2. Особистий листок з обліку кадрів, завірений печаткою за місцем роботи або навчання, та три фотокартки 3х4.
3. Копія диплому про закінчення вищого навчального закладу з копією залікової відомості.
4. Реферат з обраної наукової спеціальності.
5. Список опублікованих наукових праць та винаходів.
6. Виписка з протоколу засідання ради вузу (факультету) для осіб, рекомендованих до аспірантури безпосередньо після закінчення вузу.
7. Посвідчення про складання кандидатських іспитів для осіб, які їх склали.
8. Довідки з місця роботи (з зазначенням посадового окладу), а також з місця постійного проживання.
9. Довідка з податкової інспекції за місцем проживання (за формою встановленого зразка).
10. Паспорт та військовий квиток подаються особисто вступником до аспірантури.
 

   
© ALLROUNDER