Вебінар «Академічна доброчесність і підготовка навчально-методичних матеріалів»

 

15 вересня о 16:00 професорсько-викладацький склад факультету природничо-географічної освіти та екології взяв активну участь у вебінарі «Академічна доброчесність і підготовка навчально-методичних матеріалів», організованому Unicheck та НАЗЯВО.

Під час заходу фахівцями НАЗЯВО та Unicheck було обговорено юридичні та нормативні рекомендації, які допоможуть викладачам створити якісні робочі програми з навчальних дисциплін й методичні матеріали відповідно до вимог сьогодення. Також під час вебінару було розглянуто питання, яким чином процес створення навчально-методичних матеріалів стосується академічної доброчесності у закладі освіти, адже для того, щоб створити якісні методичні матеріали, необхідно врахувати безліч аспектів: від відбору професіоналів, які будуть складати навчальні плани, до того, як ці матеріали покращують якість підготовки здобувачів освіти.

Спікери заходу:

Олена Єременко — заступниця голови агентства із забезпечення якості вищої освіти. Про вимоги та рекомендації щодо оформлення та змісту навчально-методичних матеріалів, вимоги до авторів та врахування інтересів здобувачів вищої освіти при створенні програм.

Іван Назаров — член Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Про право врегулювання академічної доброчесності та роль Національного агентства у формуванні простору академічної доброчесності та реагування на її порушення.

Андрій Сідляренко — експерт з академічної доброчесності, комерційний директор Unicheck Україна. Про 5 ключових компонентів культури академічної доброчесності та її впровадження у закладі вищої освіти.

План заходів Комісії з академічної етики факультету на 2020 - 2021 н.р.

 
Назва заходу: Вебінар «Академічна культура дослідника в освітньому просторі» 
Мета: Розвивати академічну культуру та сприяти дотриманню принципів академічної доброчесності 
Для кого:  студенти, аспіранти. 
Дата: 14 жовтня 2020
Форма проведення:  онлайн. 
Відповідальний:  д. п. н.; проф. Коберник С. Г. 
 
 
Назва заходу: Вебінар «Оформлення бібліографічних посилань у наукових роботах» 
Мета: Навчити учасників вебінару коректно оформляти бібліографічні посилання у наукових роботах за державним стандартом та міжнародними стилями. 
Для кого:  студенти , магістранти, аспіранти, докторанти, науковці 
Дата: 17 листопада 2020
Форма проведення:  онлайн. 
Відповідальний: д. п. н. ; проф. Коберник С. Г. 
 
 
Назва заходу: «Запобігання плагіату в студентській науковій роботі»
Мета: навчити учасників перевіряти роботи на індивідуальній панелі. 
Для кого: студенти, магістри, аспіранти, науковці. 
Дата : 23 лютого 2021
Форма проведення:  онлайн 
Відповідальний: д. п. н. ; проф. Коберник С. Г. 
 
 
Назва заходу: «Курсова робота без академічного плагіату — нові можливості системи StrikePlagiarism.com»
Мета: ознайомити з антиплагіатною програмою Strike Plagiarism.com, яка рекомендована Міністерством освіти і науки України. 
Дата : 19 квітня 2021 
Форма проведення: онлайн 
Відповідальний: спікер - представник компанії «StrikePlagiarism».