Координаторами науково-практичної конференції «Особливості навчальної практики студентів-екологів в умовах дистанційної освіти», яка відбулася на факультеті природничо-географічної освіти та екології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова         6-7 жовтня 2020 року були: завідувач кафедри екології, доктор біологічних наук, професор Волошина Н.О., кандидат педагогічних наук, доцент Лазебна О.М., кандидат біологічних наук, доцент Шевченко В.Г., кандидат біологічних наук, старший викладач Лавріненко В.М., кандидат педагогічних наук, доцент Гармата О.М., кандидат сільськогосподарських наук, доцент Компанець Е.В.

 

Під час роботи конференції з доповідями виступили 18 студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 101 Екологія першого (бакалаврського) та другого (магістерського) освітніх рівнів.

За результатами конференції підготовлено збірник матеріалів конференції  із тематичними секціями: «Актуальні проблеми навчальної практики», «Особливості навчальної загальноекологічної практики», «Особливості навчальної практики з дисципліни «Моніториг навколишнього середовища».

 

Посилання на збірник

 

Обговорювалися актуальні питання проведення навчальних практик для екологів, зокрема, в умовах карантину, спричиненого вірусом SARS CoV-2. Було презентовано мобільний додаток для проведення навчальної практики «Моніторинг навколишнього середовища», розроблений магістрантом Бондаренко Л.І. та апробований під час практики 2019-2020 н.р.

На розробку було отримано Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Літературно письмовий твір науково-практичного характеру «Концепція застосування мобільних додатків у фаховій підготовці студентів».