Загальнонаціональне опитування

«Пріоритети та потреби розвитку університетів України у процесі реформування вищої освіти у контексті європейської інтеграції»

 

У цьому опитуванні приймали участь студенти і викладачі нашого факультету

АНКЕТУВАННЯ

прохання дати відповіді

1) Оцінювання якості викладання навчальних дисциплін студентів природничого факультету  імені Михайла Драгоманова:  https://docs.google.com/forms/d/13pkMwOSnevWQdUII_nwmbEwmKxvC8IFjyVzjmXdfgLM/edit
 
2) Організація дистанційного навчання в умовах карантину для студентів природничого факультету  імені Михайла Драгоманова:   https://docs.google.com/forms/d/18nvHNtZpfWLQnkx3-nzWPq1gaAH87lDHcO86pmYj0ZQ/edit
 
3) Анкетування мотиваційної та профорієнтаційної складової серед студентів природничого факультету  імені Михайла Драгоманова:   https://docs.google.com/forms/d/11Qe14GyEW1-fAA_vkRqHke-JB8enMYJqOl6XN18iMQk/edit
 
4) Анкетування  мотиваційної та профорієнтаційної складової серед студентів факультету (№2):
 
5) Анкета "ОЦІНЮВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ЗДОБУВАЧАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ": https://docs.google.com/forms/d/169nR2vypMkfU5TpJwUHCWApb3rRxJEyAaP2EfqRBivs/edit?usp=sharing
 
6) АНКЕТА ЩОДО ДОТРИМАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ:
 
7) АНКЕТА ОПИТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ:
 
8) АНКЕТА ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ:
 
9) ОПИТУВАНННЯ  СТЕЙКХОЛДЕРІВ:
 
10) АНКЕТА ЩОДО РЕАЛІЗАЦІІІ СТУДЕНТОЦЕНТРОВАНОГО ПІДХОДУ В ОСВІТНІЙ ПРОГРАМІ: