Шановні гаранти освітніх програм, стейкхолдери та усі викладачі! Для допомоги у створенні, оновленні, внесення змін до освітніх програм, а також для допомоги у проходженні процедури акредитації ОП, ми створили цю рубрику і включили майже усі необхідні матеріали, якими ви можете користуватися і, відповідно, навчатися.

 

За більш детальною інформацією ви можете звернутися на сайт Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти: naga.gov.ua 

ОП  ТУРИЗМ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

ЗАЯВА ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 
 
ВІДОМОСТІ ПРО САМООЦІНЮВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 
 
НАКАЗ ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ЕКСПЕРТНОЇ ГРУПИ 
 
ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ АКРЕДИТАЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 

.

.

Інформація для гарантів освітніх програм

Процес акредитації (схема)