Підготовка фахівців освітнього рівня магістр 2023

.

Факультет здійснює підготовку фахівців освітнього рівня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» та освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за специальностями:

014.06 Середня освіта (хімія)

Кваліфікація – викладач хімії (термін навчання 1 рік 4 міс.)

014.05 Середня освіта (біологія та здоров’я людини)

Освітня програма –практична психологія

Кваліфікація– викладач біології. Практичний психолог у закладах освіти (термін навчання 1 рік 4 міс.)

014.05 Середня освіта (біологія та здоров’я людини)

Освітня програма – іноземна мова

Кваліфікація– викладач біології. Вчитель здоров’я людини. Вчитель іноземної мови (термін навчання 1 рік 4 міс.)

014.05 Середня освіта (біологія) – контракт

Освітня програма –практична психологія

Кваліфікація– викладач біології. Вчитель здоров’я людини. Практичний психолог у закладах освіти (термін навчання 1 рік 4 міс.)

014.05 Середня освіта (біологія) – контракт

Освітня програма –практична психологія

Кваліфікація– викладач біології. Практичний психолог у закладах освіти (термін навчання 1 рік 4 міс.)

014.05 Середня освіта (біологія) – контракт

Освітня програма – іноземна мова

Кваліфікація– викладач біології. Вчитель іноземної мови (термін навчання 1 рік 4 міс.)

014.07 Середня освіта (географія)

Освітня програма – практична психологія

Кваліфікація – викладач географії. Практичний психолог у закладах освіти (термін навчання 1 рік 4 міс.)

014.07 Середня освіта (географія)

Освітня програма – іноземна мова

Кваліфікація – викладач географії. Вчитель іноземної мови (термін навчання 1 рік 4 міс.)

101 Екологія

Освітня програма –управління екоризиками та біозахист

Кваліфікація – Експерт з екології (термін навчання 1 рік 4 міс.)

101 Екологія

Освітня програма – управління природоохоронною діяльністю

Кваліфікація – Експерт з екології (термін навчання 1 рік 4 міс.)

242 Туризм

Освітня програма –міжнародний туризм

Кваліфікація – менеджер туризму. Туризмознавець (термін навчання 1 рік 4 міс.)

242 Туризм

Освітня програма – шкільна туристсько-краєзнавча робота

Кваліфікація – менеджер туризму. Екскурсознавець (термін навчання 1 рік 4 міс.)

 

Для бакалаврів, спеціалістів і магістрів інших специальностей існує перехресна магістратура